Isolering af ydervægge med fradrag
Artikel |

Når du isolerer ydervægge, lægger du enten ekstra isolering i konstruktioner, der er isoleret i forvejen eller isolerer, hvor der ikke tidligere har været isoleret. Efterisolering kan også være en fordel i huse, der kun er få år gamle og isolering af ydervægge er mindst lige så vigtig som loft og tag. Efterisolering er en fordel i mange sammenhænge; dit hus stiger i værdi, du spare penge på varmeregningen, du får et bedre indeklima og mindsker samtidig CO2 udslippet fra din bolig.

Spar ca. 32% på arbejdslønnen
Med håndværkerfradraget får man yderligere fradrag for arbejdslønnen når man isolerer ydervæggene på sin bolig, svarende til ca. 32% besparelse på arbejdslønnen alt efter bopælskommune.
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Du kan isolere ydervæggene på følgende måder:

 • Isolering af hulmure
 • Isolering af ydervægge indefra
 • Isolering af ydervægge udefraSådan kommer du igang
Jydsk Tagteknik tilbyder gratis og uforpligtende hustjek. Med et gratis hustjek får du tjekket husets isolering, vinduer, døre, tagrender, tag og træværk.

Opdager vi fejl, som bør udbedres, får du et tilbud på stedet, og undgår dermed ventetid.
Bestil et gratis hustjek herHulmur
Før du isolerer udefra eller indefra, ville det være en fordel at undersøge dit hus for hulmure, da disse er nemmere og billigere at isolere. Det er dertil mindre risikabelt i forhold til isoleringsskader. Isolering af hulmuren er ofte en billig og meget hurtig løsning, da isolering blæses ind ved at bore huller i mellem murstene og derefter lukke hullerne igen.

Efterisolering af ydervæg indefra
Gode grunde til at efterisolere indefra:

 • Du vil ikke ændre husets facade
 • Du må ikke ændre husets facade pga. bestemmelser i lokalplanen eller bevaringsværdig
 • Tagudhæng forhindre at der er plads til isolering udvendig

Udfordringer ved at isolere indefra:

 • Damspærren skal være helt tæt, da luften ellers vil kondensere og skabe fugtproblemer
 • Huset får færre kvadratmeter
 • Lysningen omkring vinduer og døre bliver dybere og begrænser dagslyset ind i rummet

For at undgå fugtproblemer og skimmelsvamp skal damspærren være placeret maksimalt en tredjedel inde i isoleringen set indefra. Arbejdet skal udføres omhyggeligt, da der ellers kan opstå kuldebroer, som ikke kan dækkes af isolering. Den mest almindelige måde at isolere indvendig er ved at opbygge et skelet, som herefter beklædes med gips. Skelettet består af træ eller stålskinner, som danner riller, der fyldes med isolering. Udenpå påsættes en tæt dampspærre, og er der allerede en dampspærre i væggen skal den fjernes. Herefter gentages isoleringen, der til sidst dækkes af gipsplader. Lægges gipspladerne direkte på damspærren er den udsat for skade.

Efterisolering af ydervæg udefra
Fordele ved at isolere ydervægge udefra:

 • Det er 30 % mere effektivt at isolere udefra end indefra
 • Huset har ikke en hulmur, eller den er allerede isoleret
 • Facaden er utæt eller i dårlig stand
 • Du kan opdatere husets facade så det ser anderledes ud
 • Boligarealet bliver ikke mindre
 • De indvendige rum og installationer bliver ikke påvirket

Ulemper ved at isolere udefra:

 • Huset ændre udseende
 • Små tagudhæng gør det til en dårlig løsning, hvis ikke de forlænges
 • Lysningen i døre og vinduer bliver dybere og begrænset dagslyset ind i boligen
 • Det er dyrere at isolere udefra, da huset skal have ny facade
 • Vinduer bør rykkes med ud af hensyn til det arkitektoniske udtryk

Hvis din ydervæg er isoleret med mindre end 100 mm, bør du under alle omstændigheder efterisolere af hensyn til energiforbruget. Ydervægge isoleres ved at lægge en ny isolering uden på husmuren og derefter bygge en ny facade uden på isoleringen. For at isolere optimalt og overholde Bygningsreglementets krav, bør huse med en ydervæg af mursten og andre tunge materialer isoleres med et lag på mindst 190 mm. Trævægge og andre lette materialer bør isoleres med mindst 260 mm. Består facaden af tunge materialer, eks. teglsten eller gasbeton, kan du efterisolere ved at påføre isoleringsmåtter direkte på ydervæggen ved hjælp af bolte for så at pudse oven på isoleringen. Består ydervæggen af lette materialer, der ikke kan bære vægten af isoleringen, bygges et træskelet på den eksisterende væg. Isoleringen påføres i og uden på skelettet og dækkes herefter med en ny facadebeklædning.  

Inden du går i gang med at efterisolere bør du:

 • Få hjælp af en energirådgiver
 • Kontakte dit forsikringsselskab
 • Vælge isoleringsmetode (udefra, indefra eller hulmur)
 • Søge byggetilladelse til facaderenovering hos kommunen

Har du ikke håndværksmæssig erfaring, bør du ikke gå i gang med at isolere din bolig selv, da isolering af ydervægge ikke er et gør-det-selv arbejde. Det er vigtigt for kuldebroer og vand- og fugtskader at isoleringen er helt tæt. Får du håndværkere til at udføre arbejdet, bør du indgå kontrakt med firmaet for at få en detaljeret beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Herefter kan du trække fradrag af det arbejde, håndværkerne udfører.
Uanset om du ønsker at give dig i kast med opgaven selv eller du ønsker fagfolk på arbejdet, er det altid muligt at bestille et gratis tjek af din bolig. På den måde kan du omkostningsfrit få hjælp til, hvor og hvordan det bedst kan betale sig at isolere og hvad en evt. pris for professionel udførelse af arbejdet ville blive.

Bestil en håndværker til arbejdet
Uanset om du ønsker selv at give dig i kast med isoleringsopgaven eller du ønsker fagfolk på til a løse opgaven, er det altid muligt at bestille et gratis tjek af din bolig. På den måde kan du omkostningsfrit få hjælp til, hvor og hvordan det bedst kan betale sig at isolere og hvad en evt. pris for professionel udførelse af arbejdet ville blive.

Læs evt. mere om reglerne for efterisolering herunder:

Regler ved efterisolering
Ved isolering af færdige konstruktioner er der ikke krav om, at man skal opfylde Bygningsreglementets krav for isoleringsevne. Laver du tilbygninger eller renoverer din bolig, skal du sørge for, at isoleringen af de nye konstruktioner opfylder den fastsatte isoleringsevne for dit hus. I forbindelse med isolering deles husene op i energiklasserne: BR10 (standarthus), 2015, 2020 og passivhuse. Hver energiklasse har specifikke krav til isolering. Kravet om at opfylde reglerne gælder dog kun i det omfang, at de forventede besparelser vil dække omkostningerne. Derudover kan der være konstruktionsmæssige begrænsninger, der gør det umuligt eller urimeligt dyrt at isolere i henhold til kravene. I disse tilfælde skal din bolig isoleres så meget, som det fysisk kan lade sig gøre.

Energiklassernes krav til isolering af ydervægge:

BR10: 245 mm
2015: 340 mm
2020: 440 mm
Passiv: 440 mm


Før du går i gang med at efterisolere, skal du være opmærksom på følgende:

 • Tjek din husforsikring
 • Brug energimærke
 • Isoler huset inden du køber nyt varmeanlæg
 • Benyt en autoriseret isolatør, der giver mulighed for at klage

Vil du isolere dine ydervægge selv, bør du undersøge forholdende omkring tæthed, kuldebroer og ventilation og dampspærre. Derudover findes i dag mange isoleringsmaterialer, hvor det er relevant for dig at undersøge, hvilket materiale, der passer til dine behov.
Det mest almindelige isoleringsmateriale er mineraluld, som fås i form af glasuld og stenuld. Dette kan anvendes i alle bygningsdele. Derudover findes alternative metoder som:

 • Papirisolering (stykker og flager)
 • Træfibre (små stykker)
 • Hørfibre (måtter og ruller)
 • Hampefibre (måtter og ruller)
Vær opmærksom på at nogle isoleringsmaterialer kræver professionel håndtering af isolatører.

 


Bestil 3 tilbud på din isoleringsopgave - Gratis!

0 spørgsmål og svar om isolering

Herunder er opslistet de mest relevante spørgsmål og svar angående isolering af din bolig. Flere af spørgsmålene kan dog også være af mere generel kartakter omkring håndværkerfradraget. Spørgsmålene er stillet af de besøgende på haandværkerfradrag.dk og vi har forsøgt at give et så kvalificeret svar som muligt, ud fra de få regler og den lovgivning der er til stedet på området. Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker et bindende svar, anbefaler vi, at du tager kontakt til Skat.
» Kan jeg få fradrag for nyt gulv i kælderen?
» Vi har fået renoveret kviste. Kan vi få fradrag for blikkenslagertimer?
» Kan man få fradrag når man renoverer anneks?
» Udskifte gammelt oliefyr til nyt kondens oliefyr?
» Kan jeg få fradag til udbedring af defekte fuger og fliser i brusekabinen på badeværelset?
» Kan man få fradrag for rådgiver?
» Jag skal have installeret en jordvarmepumpe, kan jeg få fradrag til det?
» Fradrag ved salg af bolig - er der nogen restriktioner?
» Kan man få fradrag for rådgivning?
» Kan jeg få fradrag for nyt gulv i kælderen?
» Håndværkerfradrag på sommerhus som helårsbopæl?
» Kan jeg skifte el-radiatorer og få fradrag?
» Er det muligt at få fradrag for arbejdsløn til VVS-manden, hvis man ønsker at skifte sit gamle gasfyr ud med nyt og mere miljø venligt et af slagsen?
» Er det muligt at benytte fradraget ved etablering af et jordvarmeanlæg?
» Kan jeg få udført væg- og loftarbejde med fradrag?
» Er det muligt at få fradrag for en gennemgribende reparation af ydermur?
» Kan jeg lægge nyt tag på min garage og udnytte fradraget?
» Kræver det CVR-nummer at udføre håndværksmæssigt arbejde?
» Kan jeg få fradrag for udskiftning af tagvinduer?
» Er der fradrag for fjernelse af cementgulv og understøttelse af gulv?
» Kan arbejdet deles op over 2 år
» Isolering af min bolig - kan jeg få fradrag?
» Kan man få fradrag for isolering?
» Kan man få fradrag for stråtag?
» Er det korrekt antaget at min hustru og jeg kan få max 2x12.200 kr i fradrag til vort isoleringsprojekt?
» Kan man få fradrag for tagtjek?
» Fradrag for forbedringer i lejerforening?
» Isolering af rør i krybekaelder med fradrag?
» Gælder fradraget årligt?
» Håndværkerfradrag for udskiftning af vandhane?
» Fradrag for køkkengulv efter vandskade?
» Ejerforening og fradrag - kan vi få fradrag?
» Fradrag for hoveddør uden glas?
» Fradrag på gavl og gulv gennem fradragsordningen?
» Er der fradrag for brændeovn gennem håndværkerfradraget?
» Fradrag for privat vindmølle?
» Kan man få fradrag for gulvvarmeanlæg til luft til vand varmepumpe?
» Gives der tilskud til udskiftning af termostater på vores gamle radiatorer?
» Er der fradrag for installation af gulvvarme?
» Se alle 200 spørgsmål og svar her
Andre har også søgt efter følgende emner:

faskine   bryggers   nybyg   au pair   fritidshus   gas   solceller   ejerlejlighed lejet ud   ejerlejlighed   frist   hvor meget   betaling   flytning   selvangivelse   lejer   loft   leje   jordvarme   anneks   tagrenovering   2013   badeværelse   Køkken   maler  


Bestil 3 tilbud på din isoleringsopgave - Gratis!Det kan du få skattefradrag for gennem håndværkerfradraget i 2020:

Det er mulig at få fradrag for en lang række håndværksydelser og serviceydelser i 2020 og frem. Klik på de forskellige kategorier herunder for at få mere information om de forskellige områder med fradrag.

Fradrag for håndværker:
Energirenovering   Energiforsyning
Klimatilpasning   Grøn vedligehold
Installation af tyverialarm   Tilslutning til bredbånd
Fradrag for service:
Almindelig rengøring   Børnepasning, samt hente og bringe børn
  Vinduespudsning   Almindeligt havearbejde
 

 Find håndværker eller service:
Opret din annonce her
  Spørgsmål og svar:
» Isolering af min bolig - kan jeg få fradrag?
» Er der håndværkerfradrag til at udskifte defekt korkgulv i vores kælder med klinker?
» Kan man få fradrag for isolering?
» Overdækket terasse - kan vi få håndværkerfradrag?
» Vi har fået renoveret kviste. Kan vi få fradrag for blikkenslagertimer?
» Fradrag for køkkengulv efter vandskade?
» Fradrag for fremstilling af vinduer?
» Kan vi opsætte en fugtstyret ventilator i ydervæg på badeværelse og få fradrag?
» Fradrag for hoveddør uden glas?
» Kan man få fradrag for renovering af udehuse?
» Kan man få fradrag for lønudgifter til stabilisering af fundament?
» Kan man få fradrag for at udskifte et gammelt toilet med et nyt vandbesparende toilet?
» Kan jeg skifte el-radiatorer og få fradrag?
» Kan jeg opføre en ny carport med fradrag?
» Se 200 spørgsmål og svar her
 Få en annonce her på siden
Få en effektiv annonce på haandvaerkerfradrag.dk og få flere ordre i din virksomhed og nå ud til tusinder af besøgende.
33788 kontaktformidlinger
siden 1. juli 2011.

» Kom igang her


Gratis hustjek inkl. rapport og tilbud


Gratis hustjek af huse før 1984 hos Jydsk Tagteknik.

Book nemt online og få gennemgået husets vinduer, døre, træværk, facade, tag, tagrender, loft - og hulmursisolering.
Opdager vi fejl, som bør udbedres, får du et tilbud på stedet, og undgår dermed ventetid.

» Bestil dit hustjek her «

VIGTIGE SIDER:

» Håndværkerfradraget gøres permanent i 2018 og frem

» Vejledning til indberetning af håndværkerfradraget til SKAT
» Se hvad du kan få fradrag for
» Se hvad du IKKE kan få fradrag for
» Det skal du huske når du skal benytte fradraget
» Faktura eller serviceerklæring?

» Spørgsmål og svar

FIND HÅNDVÆRKER I:

» Storkøbenhavn
» Nordsjælland
» Vestsjælland
» Sydsjælland
» Fyn og øerne
» Nordjylland
» Østjylland
» Vestjylland
» Midtjylland
» Sønderjylland
» Bornholm
» Færøerne
» Grønland
» Norge
» Sverige
» Danmark

BLIV ANNONCØR:

Få en effektiv annonce på haandvaerkerfradrag.dk og få flere ordre i din virksomhed og nå ud til tusinder af besøgende.
33788 kontaktformidlinger
siden 1. juli 2011.
Kom igang her
    


Diverse links:

Parkering i København - ParkeringsInfo.dk
Webdesign - PIXmedia.dk


Energitilskuddet  Energirenovering tilskud  Fradrag for energirenovering  Tilskud til energibesparelser  Tilskud til energiforbedringer  Tilskud til grøn energi  Tilskud til håndværker  Termografering 
Haandvaerkerfradrag.dk - Alt om Bolig-Jobplanen og om skattefradrag for håndværker, rengøring, vinduespudsning, havearbejde og børnepasning.
© PIXmedia