Alt om håndværkerfradrag 2021

Isolering af loft og tag - og få fradrag for det

Isoleringgulve

Opdateret d. 13. januar 2018

Når du isolerer, lægger du enten ekstra isolering i konstruktioner, der i forvejen er isoleret eller du kan isolere, hvor der ikke tidligere har været isoleret. Efterisoleringen kan være en fordel i huse, der kun er nogle få år gamle og man bør altid starte med at efterisolere loftet og taget, da op til 30 % af varmetabet sker gennem her.
Med håndværkerfradraget får man yderligere fradrag for at isolere, hvis man benytter en håndværker til at udføre arbejdet.

Fordele ved isolering

Isolering af tag er en fordel i mange sammenhænge:

 • dit hus stiger i værdi
 • du sparer penge på varmeregningen
 • du slipper for kuldestråling og kuldenedfald
 • giver et bedre indeklima
 • du mindsker CO2 udslippet fra din bolig
 • i tilfælde af, at du har loftslem, slipper du også for træk gennem denne
 • temperaturen på indersiden af loftet stiger efter isoleringen, hvilket medfører nedsat risiko for fugtig luft, som kondenserer og danner grobund for skimmelsvamp
 • tagisolering er dermed både en økonomisk, sundhedsmæssig og miljømæssig fordel
Bestil 3 tilbud - Gratis!

Regler ved isolering

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen i forbindelse med isolering. Du kan derfor ikke få fradrag for udskiftning af taget, selvom det sker i forbindelse med efterisolering. Isolering af tag på fx carporte, garager og udestuer er omfattet, hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag.
I forbindelse med efterisolering gælder forskellige generelle regler:

Ved isolering af færdige konstruktioner er der ikke krav om, at man skal opfylde Bygningsreglementets krav for isoleringsevne.
Laver du tilbygninger eller renoverer din bolig, skal du sørge for, at isoleringen af de nye konstruktioner opfylder den fastsatte isoleringsevne for dit hus.
I forbindelse med isolering deles husene op i energiklasserne: BR10 (standardhus), BR15 (2015), BR20 (2020) og passivhuse. Hver energiklasse har specifikke krav til isolering. Som udgangspunkt siger man, at efterisolering af tag kan betale sig, hvis den nuværende isolering er på 100 mm eller mindre.
For at opfylde Bygningsreglementets krav, skal isoleringen som minimum være på 300 mm eller 400 mm for at opnå lavenerginiveau. Lavenerginiveau giver dig den bedste energi på længere sigt.
Kravet om at opfylde reglerne gælder dog kun i det omfang, at de forventede besparelser vil dække omkostningerne. Derudover kan der være konstruktionsmæssige begrænsninger, der gør det umuligt eller urimeligt dyrt at isolere i henhold til kravene. I disse tilfælde skal din bolig isoleres så meget, som det fysisk kan lade sig gøre.

Energiklassernes krav til isolering af loft og tag

 • BR10: 400 – 500mm
 • BR15: 500mm
 • BR20: 500mm
 • Passiv: 500mm

Krav om efterisolering af tag udløses når:

 • Tagdækningen, spær og loftsbeklædning udskiftes (uanset rentabilitet)
 • Tagdækning, tagsten og tagplader udskiftes
 • Selve tagkonstruktionen ændres

Sådan kommer du i gang med isoleringsarbejdet

Opgaven med efterisolering kan gribes an på forskellige måder og der rig mulighed for at finde vejledning. Afhængig af husets konstruktion er det forskelligt, hvor det vil være mest optimalt at lægge isoleringen. Det er ikke i alle konstruktioner at det er fysisk muligt at isolere. 
Der er følgende muligheder for at isolere loft og tag:

 • Loftrum
 • Skråvæg og loft (indefra eller udefra)
 • Skunkrum
 • Fladt tag (indefra eller udefra)

Kan jeg selv gå i gang med at isolere?

Isolering af loft og tag er en opgave, der ikke er noget i vejen for, at du selv kan gå i gang med. Skal dit tag isoleres udefra anbefales det dog at få fagfolk til at udføre arbejdet. Det mest brugte materiale til isolering er mineraluld, som anvendes i alle bygningsdele. Alternative isoleringsmaterialer er eksempelvis papirisolering, træfibre, hørfibre eller hampfibre. Det er dog ikke alle de alternative løsninger, det anbefales, at man arbejder med på egen hånd.

Består den gamle isolering af mineraluld, vil det støve og give irritation af hud og øjne, når den tages ned, hvilket alene kan få mange til at foretrække håndværkere. Derudover kræver isoleringsarbejdet en viden og en håndværksmæssig erfaring, da det bl.a. er meget vigtigt, at dampspærren er placeret korrekt. En anden risiko er problemer med fugt og kuldebroer, hvilket kan føre til skimmelsvamp, hvis ikke isoleringen er tæt nok. Inden du efterisolerer, bør du kontakte dit forsikringsselskab, da isoleringen kan påvirke eventuelle dækning af råd og svamp på din husforsikring. Hvis der er enkelte områder i forbindelse med efterisoleringen, der bekymrer dig, er det også muligt at få håndværkere til at udføre en del af arbejdet.

Bestil en håndværker til arbejdet

Uanset om du ønsker at give dig i kast med opgaven selv eller du ønsker fagfolk på arbejdet, er det altid muligt at bestille et gratis tjek af din bolig. På den måde kan du omkostningsfrit få hjælp til, hvor og hvordan det bedst kan betale sig at isolere og hvad en evt. pris for professionel udførelse af arbejdet ville blive.

Bestil 3 tilbud - Gratis!


0 spørgsmål og svar om isolering

Herunder er oplistet de mest relevante spørgsmål og svar angående isolering af din bolig. Flere af spørgsmålene kan dog også være af mere generel kartakter omkring håndværkerfradraget. Spørgsmålene er stillet af de besøgende på haandværkerfradrag.dk og vi har forsøgt at give et så kvalificeret svar som muligt, ud fra de få regler og den lovgivning der er til stedet på området. Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker et bindende svar, anbefaler vi, at du kontakter SKAT.


Andre har også søgt efter følgende emner:

elektriker1121 tag1111 nyt tag1110 toilet1096 vvs1094 varmepumpe1093 malerarbejde1090 Indberetning1086 sommerhuse1085 maler1084 kloakering1075 vinduer1073 skorsten1073 gulv1065 have1056 sommerhus1054 gasfyr1041 vand1037 kolonihave1034 carport1033 Kloak1013 Garage1004 andelsbolig1001 solceller977 fjernvarme971 hegn955 selvangivelse953 el945

Bestil 3 tilbud - Gratis!


Halvering af håndværkerfradraget

Halveres i 2022

NYTHåndværkerfradraget halveres i 2022.

Indberet håndværkerfradrag til SKAT

Indberetning til SKAT

ÅrligtDu skal indberette årligt. Husk at gemme modtagne fakturaer.

Renovering med et grønt perspektiv er fradragsberettiget

Se alle fradrag

HåndværkerServiceDet er mulig at få fradrag for en lang række håndværksydelser og serviceydelser i 2020 og frem. Se den fulde liste her.

Energirenovering med håndværkerfradrag

Energirenovering

IsoleringVinduerVarmeEnergirenovering er noget af det meste søgte om håndværkerfradraget.