Alt om håndværkerfradrag 2023

Isolering af ydervægge med fradrag

Isoleringydervæggehulmur

Opdateret d. 13. januar 2018

Når du isolerer ydervægge, lægger du enten ekstra isolering i konstruktioner, der er isoleret i forvejen eller isolerer, hvor der ikke tidligere har været isoleret. Efterisolering kan også være en fordel i huse, der kun er få år gamle og isolering af ydervægge er mindst lige så vigtig som loft og tag. Efterisolering er en fordel i mange sammenhænge; dit hus stiger i værdi, du spare penge på varmeregningen, du får et bedre indeklima og mindsker samtidig CO2 udslippet fra din bolig.

Spar ca. 32% på arbejdslønnen

Med håndværkerfradraget får man yderligere fradrag for arbejdslønnen når man isolerer ydervæggene på sin bolig, svarende til ca. 32% besparelse på arbejdslønnen alt efter bopælskommune.
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Du kan isolere ydervæggene på følgende måder:

 • Isolering af hulmure
 • Isolering af ydervægge indefra
 • Isolering af ydervægge udefra

Hulmur

Før du isolerer udefra eller indefra, ville det være en fordel at undersøge dit hus for hulmure, da disse er nemmere og billigere at isolere. Det er dertil mindre risikabelt i forhold til isoleringsskader. Isolering af hulmuren er ofte en billig og meget hurtig løsning, da isolering blæses ind ved at bore huller i mellem murstene og derefter lukke hullerne igen

Bestil 3 tilbud - Gratis!

Efterisolering af ydervæg indefra

Gode grunde til at efterisolere indefra:

 • Du vil ikke ændre husets facade
 • Du må ikke ændre husets facade pga. bestemmelser i lokalplanen eller bevaringsværdig
 • Tagudhæng forhindre at der er plads til isolering udvendig

Udfordringer ved at isolere indefra:

 • Damspærren skal være helt tæt, da luften ellers vil kondensere og skabe fugtproblemer
 • Huset får færre kvadratmeter
 • Lysningen omkring vinduer og døre bliver dybere og begrænser dagslyset ind i rummet

For at undgå fugtproblemer og skimmelsvamp skal damspærren være placeret maksimalt en tredjedel inde i isoleringen set indefra. Arbejdet skal udføres omhyggeligt, da der ellers kan opstå kuldebroer, som ikke kan dækkes af isolering. Den mest almindelige måde at isolere indvendig er ved at opbygge et skelet, som herefter beklædes med gips. Skelettet består af træ eller stålskinner, som danner riller, der fyldes med isolering. Udenpå påsættes en tæt dampspærre, og er der allerede en dampspærre i væggen skal den fjernes. Herefter gentages isoleringen, der til sidst dækkes af gipsplader. Lægges gipspladerne direkte på damspærren er den udsat for skade.

Efterisolering af ydervæg udefra

Fordele ved at isolere ydervægge udefra:

 • Det er 30 % mere effektivt at isolere udefra end indefra
 • Huset har ikke en hulmur, eller den er allerede isoleret
 • Facaden er utæt eller i dårlig stand
 • Du kan opdatere husets facade så det ser anderledes ud
 • Boligarealet bliver ikke mindre
 • De indvendige rum og installationer bliver ikke påvirket

Ulemper ved at isolere udefra:

 • Huset ændre udseende
 • Små tagudhæng gør det til en dårlig løsning, hvis ikke de forlænges
 • Lysningen i døre og vinduer bliver dybere og begrænset dagslyset ind i boligen
 • Det er dyrere at isolere udefra, da huset skal have ny facade
 • Vinduer bør rykkes med ud af hensyn til det arkitektoniske udtryk

Hvis din ydervæg er isoleret med mindre end 100 mm, bør du under alle omstændigheder efterisolere af hensyn til energiforbruget. Ydervægge isoleres ved at lægge en ny isolering uden på husmuren og derefter bygge en ny facade uden på isoleringen. For at isolere optimalt og overholde Bygningsreglementets krav, bør huse med en ydervæg af mursten og andre tunge materialer isoleres med et lag på mindst 190 mm. Trævægge og andre lette materialer bør isoleres med mindst 260 mm. Består facaden af tunge materialer, eks. teglsten eller gasbeton, kan du efterisolere ved at påføre isoleringsmåtter direkte på ydervæggen ved hjælp af bolte for så at pudse oven på isoleringen. Består ydervæggen af lette materialer, der ikke kan bære vægten af isoleringen, bygges et træskelet på den eksisterende væg. Isoleringen påføres i og uden på skelettet og dækkes herefter med en ny facadebeklædning.  

Inden du går i gang med at efterisolere bør du:

 • Få hjælp af en energirådgiver
 • Kontakte dit forsikringsselskab
 • Vælge isoleringsmetode (udefra, indefra eller hulmur)
 • Søge byggetilladelse til facaderenovering hos kommunen

Har du ikke håndværksmæssig erfaring, bør du ikke gå i gang med at isolere din bolig selv, da isolering af ydervægge ikke er et gør-det-selv arbejde. Det er vigtigt for kuldebroer og vand- og fugtskader at isoleringen er helt tæt. Får du håndværkere til at udføre arbejdet, bør du indgå kontrakt med firmaet for at få en detaljeret beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Herefter kan du trække fradrag af det arbejde, håndværkerne udfører.
Uanset om du ønsker at give dig i kast med opgaven selv eller du ønsker fagfolk på arbejdet, er det altid muligt at bestille et gratis tjek af din bolig. På den måde kan du omkostningsfrit få hjælp til, hvor og hvordan det bedst kan betale sig at isolere og hvad en evt. pris for professionel udførelse af arbejdet ville blive.

Bestil en håndværker til arbejdet

Uanset om du ønsker selv at give dig i kast med isoleringsopgaven eller du ønsker fagfolk på til a løse opgaven, er det altid muligt at bestille et gratis tjek af din bolig. På den måde kan du omkostningsfrit få hjælp til, hvor og hvordan det bedst kan betale sig at isolere og hvad en evt. pris for professionel udførelse af arbejdet ville blive.

Regler ved efterisolering

Ved isolering af færdige konstruktioner er der ikke krav om, at man skal opfylde Bygningsreglementets krav for isoleringsevne. Laver du tilbygninger eller renoverer din bolig, skal du sørge for, at isoleringen af de nye konstruktioner opfylder den fastsatte isoleringsevne for dit hus. I forbindelse med isolering deles husene op i energiklasserne: BR10 (standarthus), 2015, 2020 og passivhuse. Hver energiklasse har specifikke krav til isolering. Kravet om at opfylde reglerne gælder dog kun i det omfang, at de forventede besparelser vil dække omkostningerne. Derudover kan der være konstruktionsmæssige begrænsninger, der gør det umuligt eller urimeligt dyrt at isolere i henhold til kravene. I disse tilfælde skal din bolig isoleres så meget, som det fysisk kan lade sig gøre.

Energiklassernes krav til isolering af ydervægge:

BR10: 245 mm
2015: 340 mm
2020: 440 mm
Passiv: 440 mm

Før du går i gang

Før du går i gang med at efterisolere, skal du være opmærksom på følgende:

 • Tjek din husforsikring
 • Brug energimærke
 • Isoler huset inden du køber nyt varmeanlæg
 • Benyt en autoriseret isolatør, der giver mulighed for at klage

Vil du isolere dine ydervægge selv, bør du undersøge forholdende omkring tæthed, kuldebroer og ventilation og dampspærre. Derudover findes i dag mange isoleringsmaterialer, hvor det er relevant for dig at undersøge, hvilket materiale, der passer til dine behov.
Det mest almindelige isoleringsmateriale er mineraluld, som fås i form af glasuld og stenuld. Dette kan anvendes i alle bygningsdele.
Derudover findes alternative metoder som:

 • Papirisolering (stykker og flager)
 • Træfibre (små stykker)
 • Hørfibre (måtter og ruller)
 • Hampefibre (måtter og ruller)

Vær opmærksom på at nogle isoleringsmaterialer kræver professionel håndtering af isolatører.

Bestil 3 tilbud - Gratis!


0 spørgsmål og svar om isolering

Herunder er oplistet de mest relevante spørgsmål og svar angående isolering af din bolig. Flere af spørgsmålene kan dog også være af mere generel kartakter omkring håndværkerfradraget. Spørgsmålene er stillet af de besøgende på haandværkerfradrag.dk og vi har forsøgt at give et så kvalificeret svar som muligt, ud fra de få regler og den lovgivning der er til stedet på området. Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker et bindende svar, anbefaler vi, at du kontakter SKAT.


Andre har også søgt efter følgende emner:

bryggers794 forsikring785 gulv761 nybyggeri742 carport735 indberetning734 naturgasfyr729 sommerhus721 nyt tag713 gas712 Moms711 have710 radiator706 mur688 ejerforening681 ejerlejlighed679 leje668 nyt hus666 betaling651 døre644 2013643 flytning642 fritidshus634 selvangivelse632 andelsforening627 au pair626

Bestil 3 tilbud - Gratis!Udfasning af håndværkerfradraget

Udfases delvist pr. 1. april 2022

NYTHåndværkerfradraget udfases, men fradrag for serviceydelser fortsættes.

Indberet håndværkerfradrag til SKAT

Indberetning til SKAT

ÅrligtDu skal indberette årligt. Husk at gemme modtagne fakturaer.

Renovering med et grønt perspektiv er fradragsberettiget

Se alle fradrag

HåndværkerServiceDet er mulig at få fradrag for en lang række håndværksydelser og serviceydelser i 2020 og frem. Se den fulde liste her.

Energirenovering med håndværkerfradrag

Energirenovering

IsoleringVinduerVarmeEnergirenovering er noget af det meste søgte om håndværkerfradraget.