Alt om håndværkerfradrag 2024

6 trin du skal igennem, for at opnå fradrag

Isoleringydervæggehulmur

Opdateret d. 30. december 2020

1. Sikrer dig at du er berettiget til fradraget

Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse.

Som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser.

Økonomien

Fradraget er 50.000 kr. pr. person (2021) over 18 år i husstanden. Af de 50.000 kr. er 25.000 kr. øremærket til serviceydelser og 25.000 kr. er øremærket til håndværkerydelser.
Du kan altså maksimum få fradrag for 25.000 kr. serviceydelser og maksimum få fradrag for 25.000 kr. for håndværkerydelser - det er 2 helt separate puljer af penge.

Hvis man fx er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn/datter over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 150.000 kr. (3 x 50.000 kr.).
Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, skal selv betale for det arbejde, de får fradrag for.

NB: Du kan maksimalt få fradrag for 100.000 kr. pr. husstand + 50.000 kr. pr. antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.

2. Bestil et stykke arbejde med fradrag

Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget. Listen er ydelser er dog blevet en del mindre med tiden og har fået et mere grønt fokus.
Se den komplette liste her

Bestil 3 tilbud - Gratis!

Hvis dine spørgsmål ikke er blevet besvaret, kan du kigge i vores spørgsmål og svar, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål om fradraget.

3. Få dokumentation for arbejdet

Det er vigtigt at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed som udfører arbejdet, skal du sørge for at få en faktura. Se krav til fakturaen her.
Hvis der er tale om serviceydelser, som rengøring, havearbejde og børnepasning, kan man benytte sig af en seviceerklæring. Se krav til seviceerklæringen her.
Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men at SKAT kan bede om at se den, i op til tre år efter udgangen af indkomståret.

4. Betal for arbejdet med elektronisk betalingsform

Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform
   »Betalingskort
   »Overførsel via bank eller netbank
   »Indbetalingskort

5. Oplys din udgift til SKAT i slutningen af året via www.skat.dk/tastselv

Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre hele året.

Se vejledning til indberetning hos SKAT her

Du skal bruge din dokumentation for arbejdet (se trin 3) og betalingen (se trin 4), når du indtaster udgiften.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af i det år hvor arbejdet er udført.

6. Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen

Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.

Hvis dine spørgsmål ikke er blevet besvaret, kan du kigge i vores spørgsmål og svar, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål om fradraget.Udfasning af håndværkerfradraget

Udfases delvist pr. 1. april 2022

NYTHåndværkerfradraget udfases, men fradrag for serviceydelser fortsættes.

Indberet håndværkerfradrag til SKAT

Indberetning til SKAT

ÅrligtDu skal indberette årligt. Husk at gemme modtagne fakturaer.

Renovering med et grønt perspektiv er fradragsberettiget

Se alle fradrag

HåndværkerServiceDet er mulig at få fradrag for en lang række håndværksydelser og serviceydelser i 2020 og frem. Se den fulde liste her.

Energirenovering med håndværkerfradrag

Energirenovering

IsoleringVinduerVarmeEnergirenovering er noget af det meste søgte om håndværkerfradraget.