Alt om håndværkerfradrag 2024

Sådan skal serviceerklæringen udformes

Erklæringreglerhuskeliste

Hvis der er tale om arbejde af ikke håndværksmæssig karakter, altså rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde, behøves den, der udfører arbejdet ikke at være en virksomhed og have et CVR-nummer. I det tilfælde skal man bruge en serviceerklæring. Hvis der er tale om en virksomhed, skal man benytte en faktura.

Se vejledning til indberetning hos SKAT her

Betingelserne for at få servicefradrag for personers arbejde er

At både køber og personen, der udfører arbejdet, er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb og har almindelig (fuld) skattepligt i Danmark
At arbejdet er udført på købers faste bopæl, eller sommerhus/fritidsbolig (særlige regler gælder her).
At der er tale om service, ikke om vedligeholdelse eller nybyggeri
At køber ikke får offentligt tilskud til arbejdet, f.eks. under hjemmeserviceordningen
At betalingen sker elektronisk (indbetalingskort, betalingskort el. overførsel via bank/netbank)
At køber kan dokumentere arbejdet, hvis SKAT beder om det - alle krævede oplysninger fremgår af serviceerklæringen.

SKAT har lavet en standard serviceerklæring, som du frit kan downloade herunder:


Hent serviceerklæringen her
Hent serviceerklæringen her

Serviceerklæringen kan udfyldes og underskrives af den person, der vil udføre en ydelse med servicefradrag.
Oplysningerne på serviceerklæringen skal bruges, når køber indberetter sin lønudgift via TastSelv på skat.dk. Derefter opbevarer køber erklæringen som dokumentation.

Udfasning af håndværkerfradraget

Udfases delvist pr. 1. april 2022

NYTHåndværkerfradraget udfases, men fradrag for serviceydelser fortsættes.

Indberet håndværkerfradrag til SKAT

Indberetning til SKAT

ÅrligtDu skal indberette årligt. Husk at gemme modtagne fakturaer.

Renovering med et grønt perspektiv er fradragsberettiget

Se alle fradrag

HåndværkerServiceDet er mulig at få fradrag for en lang række håndværksydelser og serviceydelser i 2020 og frem. Se den fulde liste her.

Energirenovering med håndværkerfradrag

Energirenovering

IsoleringVinduerVarmeEnergirenovering er noget af det meste søgte om håndværkerfradraget.