Alt om håndværkerfradrag 2024

Her finder du svar på dine spørgsmål om håndværkerfradraget

Herunder er præsenteret en liste med forskellige spørgsmål og svar i forbindelse med boligfradraget/håndværkerfradraget i 2011-2015 . Listen er opdelt i områder, så det er lettere at finde frem til spørgsmålene og svarene på dine spørgsmål.

Se spørgsmål og svar gældende fra 2018 og frem!

Søg efter spørgsmål og svar. Skriv så kort som muligt.

 

Se alle spørgsmål og svar, ved at scolle ned på siden:


Hvem kan få fradrag

Kræver det CVR-nummer at udføre håndværksmæssigt arbejde?
Kan jeg benytte mig af arbejdskraft fra personer under 18 år?
Håndværkerfradrag for flere beboere?
Sådan indberetter du håndværkerfradraget til SKAT.
Skal man have folkeregisteradresse på bopælen, når arbejdet udføres?
Er det kun den tinglyste ejer som kan få fradrag?
Jeg bor i ejer eller andelsboligforening – kan vi hver især få fradrag for udgiften?
Fradrag ved salg af bolig - er der nogen restriktioner?
Kan jeg få fradrag, hvis jeg er grænsegænger?
Kan man få fradrag som ejerforening
Skal man have et CVR-nummer for at udføre serviceydelser?
Hvor gammel skal man være for at udnytte skattefradraget?
Jeg bor til leje – kan jeg også få fradrag?
Kan institutioner få glæde af håndværkerfradraget til f.eks. udskiftning af vinduer?
Skal arbejdet forhåndsgodkendes?
Kan alle benytte sig af fradragsordningen?
Kan jeg få fradrag for lommepenge til min hjemmeboende 18-årige søn?
Vi er en del af en ejerforening med 2 boliger, 1 lægekonsultation og 2 butikker, kan vi få fradrag for rengøring, havearbejde og håndværkerudgifter?
Fradrag på ejerlejlighed når man ikke selv bor der?
Er det korrekt at man ikke kan benytte sig af håndværker fradraget hvis man bor i en ejerforening?
Kan vi få fradrag til istandsættelse af ældre hus, hvis vi bor et andet sted?
Kan man få fradrag i en andelsboligforening?
Gælder fradraget årligt?
Udenlandske håndværkere - kan man få fradrag?
Ejerforening og fradrag - kan vi få fradrag?
Ejerforening med erhverv - kan vi få fradrag?
Kan både ejere og lejere få håndværkerfradrag?
Vi har købt nyt hus, men ikke flyttet ind. Kan vi få fradrag?
Istandsætte nykøbt hus med fradrag?
Hvor meget kan vi trække fra i fradrag?
Håndværkerfradrag på sommerhus som helårsbopæl?
Håndværkerfradrag på sommerhus eller fritidshus?
Fradrag for forældrekøb?
Kan man få fradrag når man ikke bor boligen?
Kan institutioner benytte sig af fradraget?
Ejerforening og fradrag - kan det lade dig gøre?

Hvad kan man få fradrag for

Gives der fradrag til au pair?
Kan man få fradrag for en landmåler?
Er der fradrag til udskiftning af døre i boligen?
Kan man få fradrag for pasning af fællesarealer?
Mantering af kontakter udendørs - kan jeg få fradrag?
Er det muligt at få fradrag for el og VVS syn i lejebolig?
Kan man få fradrag for rådgiver?
Kan man ansætte en au pair og udnytte fradraget?
Kan man få fradrag for nyt tagpap på skur?
Opdaling af regnvand og spildevand - kan vi få fradrag?
Kan man trække reperation af lyskasser fra i SKAT?
Kan jeg få håndværkerfradrag samtidig med støtte fra "skrot dit oliefyr"
Kan man få malet vinduer og få fradraget?
Kan jeg få fradrag for udgifter til mit sommerhus?
Kan man få håndværkerfradrag for husstandsvindmøller?
Udskifte gammelt oliefyr til nyt kondens oliefyr?
Gives der fradrag for renovering/istandsættelse af faskiner?
Gives der fradrag for renovering/istandsættelse af ydervæg på muret skorsten?
Gives der fradrag for renovering/istandsættelse af annekser?
Kan jeg få fradrag for nyt gulv i kælderen?
Kan man få fradrag for eftersyn/service af en eksisterende installation?
Kan vi få fradrag for ny gaskedel?
Kan man få fradrag for udskiftning af eksisterende vandrør?
Kan man få fradrag, hvis man ejer en lejlighed, men ikke bor der?
Kan man få fradrag for renovering af udehuse?
Kan man få fradrag for udskiftning af låse?
Vi arbejder med at renovere kundernes antenneanlæg i private hjem, må vores kunder bruge fradraget?
Hvilke serviceydelser er omfattet af ordningen?
Kan man få fradrag for rådgivning?
Kan vi få fradrag for trapper udvendigt?
Håndværkerfradrag for opsætning af gasmåler?
Kan man få fradrag når man river gammelt hus ned og bygger nyt?
Kan man bruge håndværkerfradraget til sit fritidshus som er i udlandet?
Jeg gerne vide om man kan få fradrag for udgiften til arkitekten for at udarbejde en tegning mm.?
Fradrag for forbedringer i lejerforening?
Kan man få fradrag for lønudgifter til stabilisering af fundament?
Er der fradrag for fjernelse af cementgulv og understøttelse af gulv?
Renset og spulet kloakrør - kan jeg få fradrag?
Gives der fradrag for arbejdsløn i forbindelse med montering af pillebrændeovn?
Skimmelsernæring - kan man mon få fradrag?
Fradrag for asfaltarbejde på privat vej?
Fradrag for hoveddør uden glas?
Fradrag på gavl og gulv gennem fradragsordningen?
Håndværkerfradrag for etablering af indkørsel?
Kan jeg få fradag til udbedring af defekte fuger og fliser i brusekabinen på badeværelset?
Kan man få fradrag til arbejdsløn i forbindelse med nye fliser i indkørsel?
Kan vi få fradrag for at nedtage to af siderne af den forhenværende skorsten?
Kan man få fradrag for sommerhus når det er registreret helårsbolig?
Kan man få fradrag når man renoverer anneks?
Vi har fået renoveret kviste. Kan vi få fradrag for blikkenslagertimer?
Overdækket terasse - kan vi få håndværkerfradrag?
Kan man få fradrag for flyttefirma?
Isolering af roer i krybekaelder med fradrag?
Fradrag for privat vindmølle?
Højtvandslukke - kan man få håndværkerfradrag?
Håndværkerfradrag for udskiftning af vandhane?
Kan man få fradrag for gulvvarmeanlæg til luft til vand varmepumpe?
Fradrag på kloakeringsarbejde?
Reparation af gasfyr med håndværkerfradrag?
Istandsættelse af garage - kan jeg få fradrag?
Er der fradrag for bekæmpelse af skadedyr?

Økonomiske spørgsmål og svar

Hvem skal betale regningen/fakturaen for at få fradrag?
Er fradraget cirka 1/3 af arbejdslønnen?
Hvor skal vi sende regningen hen?
Kan man få fradraget hvert år?
Hvor stort er tilskuddet til håndværkerfradraget?
Hvor stor en procentdel af denne regning kan jeg trække fra i SKAT?
Hvor meget er fradraget på pr. person?
Hvordan indberetter jeg håndværkerens arbejdsløn til SKAT og får del i fradraget?
Skal fakturaen overstige en mindstebeløb?
Hvordan får jeg skrevet fradraget på min selvangivelse?
Hvordan skal fakturaen udformes?
Skal jeg betale leverandøren nu eller vente til SKAT er klar med indberetningsmodulet?
Er beløbet man kan trække fra inkl. moms?
Får jeg skattefradraget kontant?
Kan jeg få fradrag for arbejde, der er påbegyndt før ordningen?
Udskiftning af gasfyr, hvor meget kan jeg få i fradrag?
Kan man få fradrag hvert år eller kun én gang?
Får vi kun det beløb fradraget som er uden moms?
Kan arbejdet deles op over 2 år
Skal man kunne dokumentere, at man hver især har betalt 15000 kr.?
Hvornår skal arbejdet være udført for at få fradraget?
Er det korrekt antaget at min hustru og jeg kan få max 2x15.000 kr i fradrag i vort badeværelsesprojekt?
Kan man få fradrag, hvis der er faktureret i 2013?
Nyt tag - hvor meget kan jeg få i fradrag?
Indberet håndværkerfradrag - hvordan gør jeg?
Hvor meget kan man få i tilskud til håndværkeren?
Faktura forkert - hvad gør jeg?
Hvordan skal jeg udforme fakturaen?
Opdeling mellem matrialer og arbejdsløn?
Hvor meget dokumentation for at udnytte fradraget?
Hvordan skal fakturaen opdeles mellem materialer og arbejdsløn?
Er det faktureringsdatoen der gælder som skæringsdato ved indberetning?
Hvad gør man hvis man har fået en faktura tilsendt, hvor beløbet er forkert?

Børnepasning

Kan man passe børn og få skattefradrag?
Gives der fradrag til au pair?
Jeg vil gerne passe børn, men har ikke et CVR-nummer - er det muligt at mine kunder kan få fradrag alligevel?
Kan jeg få fradrag for børnepasning, hvis min 18 årige søn passer børnene?

Ydre istandsættelse

Fradrag for fremstilling af vinduer?
Kan jeg opføre en ny carport med fradrag?
Kan jeg lægge nyt tag på min garage og udnytte fradraget?
Er det muligt at få fradrag for en gennemgribende reparation af ydermur?
Kan jeg få udført trappearbejder med fradrag?
Kan man få fradrag for renovering af udehuse?
Kan jeg få fradrag for udskiftning af tagvinduer?
Gives der fradrag for renovering/istandsættelse af faskiner?
Kan vi få repareret vores havehegn eller stakit?
Kan jeg hyre en udenlandsk håndværker og få fradrag for arbejdslønnen?
Fradrag for udendørs flisearbejde?
Kan vi få fradrag for reetablering af vores terasse efter kloakarbejde?
Er der fradrag for brolægger og dræn?
Kan man få fradrag for arbejde på 2 strenget kloaksystem med opdeling af regnvand og spildevand?
Er der fradrag for maling af træværk?
Kan man få fradrag for rådgivning i forbindelse med tagrenovering
Kan man få fradrag for tagtjek?
Er der mulighed for fradrag i forbindelse med installition af ny brændeovn og skorsten?
Kan man få fradrag for stråtag?
Kan man få fradrag for isolering?
Isolering af min bolig - kan jeg få fradrag?
Kan man få fradrag for installation af faskiner?

Istandsættelse indenfor

Fradrag for køkkengulv efter vandskade?
Jeg overvejer at få mine vinduer malet - kan jeg udnytte fradraget?
Kan jeg få udført væg- og loftarbejde med fradrag?
Kan jeg få fradrag for malerarbejde?
Er det muligt at benytte fradraget ved etablering af et jordvarmeanlæg?
Er det muligt at få fradrag for arbejdsløn til VVS-manden, hvis man ønsker at skifte sit gamle gasfyr ud med nyt og mere miljø venligt et af slagsen?
Jeg står over for at skulle udskifte mit oliefyr. Kan jeg regne med at få fradrag, hvis jeg skifter til varmepumpe eller gasfyr?
Kan jeg skifte el-radiatorer og få fradrag?
Kan jeg få fradrag for nyt gulv i kælderen?
Gives der fradrag for renovering/istandsættelse af faskiner?
Fradrag for udskiftning af loft og døre?
Kan jeg renovere min kloark og udnytte fradraget?
Er der fradrag for brændeovn gennem håndværkerfradraget?
Jeg skal have skiftet min kloak på min matrikel; får jeg fradrag for timelønnen til det arbejde?
Er der fradrag for etablering af fjernvarme?
Kan man få fradrag for gardinsyning?
Er der fradrag for installation af gulvvarme?
Kan vi opsætte en fugtstyret ventilator i ydervæg på badeværelse og få fradrag?
Er det muligt at få fradrag for maling af vore døre?
Er der håndværkerfradrag til at udskifte defekt korkgulv i vores kælder med klinker?
Er det muligt at få fradrag for udskiftning af ekspansionsbeholder i mit fjernvarmeanlæg?
Kan man få fradrag for at udskifte et gammelt toilet med et nyt vandbesparende toilet?
Kan man få noget fradrag hvis man får lavet en hems?
Gives der tilskud til udskiftning af termostater på vores gamle radiatorer?
Hvis man har en lejlighed, som man lejer ud, men skal istandsætte badeværelset, kan man da søge håndværker fradrag?
Fradrag for nyt alarmsystem?

Havearbejde

Kan man få fradrag for snerydning i ejerforening
Vi vil derfor gerne have lavet vores forhave om, med højere hæk, indgangen til haven flyttet og lagt nye fliser. Kan vi få fradrag?
Min ligusterhæk er gået ud. Kan jeg få håndværkerfradrag til at få fjernet den og få plantet en ny?
Fradrag for service i grundejerforening?
Fradrag for anlæg af have - er det lovligt?
Fradrag for havearbejde i kolonihave?
Kan jeg få fradrag for at reparere min stensætning el. erstatte den med en ny?
Jeg vil gerne udføre rengøringsarbejde, men har ikke et CVR-nummer - er det muligt at mine kunder kan få fradrag?
Vi er i gang med at anlægge ny have - kan vi få fradrag?
Kan jeg få fradrag hvis jeg vil renovere mit hegn i haven?
Vi har et gammelt træ ved vejen, som skal fældes, kan man få fradrag for fældning og få roden gravet op?
Jeg vil gerne udføre almindeligt havearbejde, men har ikke et CVR-nummer - er det muligt at mine kunder kan få fradrag?
Kan jeg få fradrag hvis jeg vil renovere min terrasse?
Kan jeg få fradrag hvis jeg skal renovere en stensætning i haven?

Rengøring

Kan jeg få fradrag for en gennemgribende rengøring af mit hus?
Må min datter udføre rengøringen og jeg få fradrag for det?

Vinduespudsning

Kan jeg få fradrag for vinduespudsningen, hvis min søn udfører arbejdet?
Jeg vil gerne pudse vinduer, men har ikke et CVR-nummer - er det muligt at mine kunder kan få fradrag alligevel?

Vigtigt

Vi har arbejdet rigtig meget med håndværkerfradraget/boligfradraget, men der er meget lidt information tilstede omkring hvordan reglerne præcist er fra myndighedernes side. Svarene på denne side må derfor kun ses om vejledende og enkelte svar er tolket ud fra de få informationer, som myndighederne indtil videre har stillet til rådighed om håndværkerfradraget og boligfradraget.

Udfasning af håndværkerfradraget

Udfases delvist pr. 1. april 2022

NYTHåndværkerfradraget udfases, men fradrag for serviceydelser fortsættes.

Indberet håndværkerfradrag til SKAT

Indberetning til SKAT

ÅrligtDu skal indberette årligt. Husk at gemme modtagne fakturaer.

Renovering med et grønt perspektiv er fradragsberettiget

Se alle fradrag

HåndværkerServiceDet er mulig at få fradrag for en lang række håndværksydelser og serviceydelser i 2020 og frem. Se den fulde liste her.

Energirenovering med håndværkerfradrag

Energirenovering

IsoleringVinduerVarmeEnergirenovering er noget af det meste søgte om håndværkerfradraget.